Regeneracja tlenowa
Regeneracja tlenowa

Zadzwonimy do Ciebie!

Podaj nam swój numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej z siedzibą w Bytomiu.


Konkurs wakacyjny

Szczegóły konkursu wakacyjnego

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy konkurs polegający na napisaniu komentarza pod postem konkursowym, w którym odpowiecie na pytanie dlaczego akurat Wy powinniście wygrać. Konkurs tylko dla obserwujących nasz Fanpejdź!

Konkurs dla wszystkich obserwujących nasz fanpejdź!

Co trzeba zrobić? Wejdź na nasz fanpejdz (https://www.facebook.com/GabinetTlenoterapiiHiperbarycznejBytom/) i pod postem konkursowym napisz dlaczego akurat Tobie należy się darmowa wizyta w komorze hiperbarycznej w naszym Gabinecie Tlenoterapii hiperbarycznej.

 

Regulamin konkursu wakacyjnego

organizowanego przez Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej Michał Laskowski z siedzibą w Bytomiu, NIP: 6341193523.

2. Fundatorem nagrody w postaci darmowych zabiegów terapeutycznych jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest bycie obserwatorem fanpage’a "Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej".

7. Konkurs trwa od 19 lipca 2022 do 30 lipca 2022 do godziny 23:59.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio na fanpejdżu maksymalnie trzy dni po zakończeniu konkursu.

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook
znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/GabinetTlenoterapiiHiperbarycznejBytom/.

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie "Dlaczego akuraty Tobie należy się darmowa wizyta w komorze hiperbarycznej?".

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.

13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora konkursu.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest jeden darmowy pełny zabieg w komorze hiperbarycznej (70 minut).

18. Nagrodę można odebrać tylko poprzez uprzednie umówienie się na konkretny dzień i konkretną godzinę. Można wybierać spośród wolnych terminów.

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2022.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych
profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: rezerwacja@regeneracjatlenowa.pl

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
tytule wiadomości prosimy dodać opis "Konkurs wakacyjny".

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej Michał Laskowski z siedzibą w Bytomiu. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rezerwacja@regeneracjatlenowa.pl

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku
(nazwa fanpage’a).

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a
także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage "Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej".

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej

ul. Powstańców Warszawskich 31
41-902 Bytom
NIP: 6341193523

Numer telefonu:
533 222 610

Infolinia telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00.

rezerwacja
@regeneracjatlenowa.pl

Na ten adres prosimy kierować wszelkie pytania odnośnie terminów wizyt i rejestracji pacjentów.