Regeneracja tlenowa
Regeneracja tlenowa

Zadzwonimy do Ciebie!

Podaj nam swój numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej z siedzibą w Bytomiu.


FAQ - najczęściej zadawane pytania dot. gabinetu tlenoterapii

Regulamin Gabinetu Tlenoterapii Hiperbarycznej

1. Klienci Gabinetu Tlenoterapii Hiperbarycznej (GTH) są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu. GTH powiązany jest ze stroną internetową www.regeneracjatlenowa.pl Właścicielem firmy jest Michał Laskowski NIP: 634 119 35 23, REGON: 272207782, e-mail : biuro@regeneracjatlenowa.pl

2. Skorzystanie z oferty GTH oznacza, akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisywania.

3. GTH świadczy usługi przy ul. Powstańców Warszawskich 31 w Bytomiu w godzinach 9.00-20.00 od poniedziałku do piątku oraz soboty  9.00-14.00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy gabinet jest nieczynny. Zmiany w godzinach otwarcia gabinetu mogą ulec zmianie, informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.

4. Przed rozpoczęciem usługi pracownik sprawdza stan stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych i narzędzi.

5. Do zabiegów wykorzystuje się jednorazowe środki ochrony osobistej, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach niebezpiecznych.

6. Pracownik porządkuje – dezynfekuje stanowisko pracy po każdym przeprowadzonym zabiegu. Narzędzia wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi  wielokrotnego użytku.  Blaty, fotele, podłogi, dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania. 

7. Pracownicy GTH utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń. Zabrania się pracownikom noszenia biżuterii w postaci pierścionków czy bransoletek w czasie pracy.

8. W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.

9. Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów GTH.

10. Przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu. Następstwem wywiadu jest podpisanie przez klienta oświadczenia o zdolności do przeprowadzenia zabiegu.

11. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych). 

12. Niezastosowanie się klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności GTH za przeprowadzony zabieg.

13. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

14. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.

15. GTH nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta/i do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.

16. Osoby nie pełnoletnie w wieku 13 do 18 lat mogą korzystać z oferty GTH wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

17. GTH nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w salonie

18. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.

19. Klienci ponoszą odpowiedzialność za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

20. W pomieszczeniach zabiegowych gabinetu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

21. W GTH używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia- Państwowy Zakład Higieny : Velox Top AF , Viruton Forte , AHD 1000 , Skinsept Pur , Domestos , Surf Anios

22. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie , ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego klienta. Za usługi świadczone w gabinecie  płatności można dokonywać gotówką i kartą płatniczą lub online na naszej stronie www.regeneracjatlenowa.pl

23. Zakupione w gabinecie towary i usługi nie podlegają zwrotowi.

24. Klientka lub klient otrzymuje powiadomienie SMS i/lub e-mail o planowanym terminie wizyty.

25. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się ok 10 min przed wyznaczoną godziną. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 min) klient musi liczyć się ze zmniejszeniem czasu jego wykonania a nawet odmową jego wykonania.

26. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z przyczyn losowych i niezależnych od GTH.

27. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie GTH Michał Laskowski Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników.

28. Klienci powinni zgłaszać niezwłocznie o wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu. Informacje te prosimy składać w formie pisemnej na adres siedziby GTH lub osobiście w jej recepcji. Koniecznym jest dołączenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi. Bezzwłocznie przystąpimy do ich analizy o wynikach której poinformujemy Państwa w terminie do 30 dni.

29. Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

30. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

31. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie GTH będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i ugody satysfakcjonującej obie strony.

Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej

ul. Powstańców Warszawskich 31
41-902 Bytom
NIP: 6341193523

Numer telefonu:
533 222 610

Infolinia telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00.

rezerwacja
@regeneracjatlenowa.pl

Na ten adres prosimy kierować wszelkie pytania odnośnie terminów wizyt i rejestracji pacjentów.